Úvod

Kominárstvo Senec Ladislav Kálmán, Peter Barányi, Táňa Kálmánova

Všetci traja sme členmi KKS Komory kominárov Slovenka.

Vykonávame ročné kontroly a čistenia komínov a dymovodov na tuhé a plynné palivo  podľa vyhlášky č. 401/2007.

Čistenie a kontroly vykonávame modernými nástrojmi a prístrojmi.

Taktiež vykonávame odborné prehliadky 20 metrovou komínovou kamerou, či úniky analyzátorom spalín.

Preskúšanie komínov a dymovodov – doklady potrebné ku kolaudácii.

V prípade záujmu nás neváhajte kontaktovať .Vaši kominári

Podľa odborníkov stúpa riziko požiaru už keď je na vnútornej stene komína trojmilimetrový nános sadzí. Preto je potrebné komíny čistiť aby k tomuto vyhoreniu nedochádzalo, Sadze by mohli spôsobiť požiar.